Tầng 2 Diện tích Massage tại khách sạn 10 phòng được thiết kế Vip là nơi bạn nhìn lại cảm thấy thoải mái với những truyền thống điều trị phục hồi sức khoẻ.

Call Now
Directions